Báo Cáo Công tác Chuyên Môn tháng 2 kế hoạch Công tác tháng 3/2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/02/2016 09:57 - Người đăng bài viết: Ban quản trị
Báo Cáo Công tác Chuyên Môn tháng 2 kế hoạch Công tác tháng 3/2016

Báo Cáo Công tác Chuyên Môn tháng 2 kế hoạch Công tác tháng 3/2016

 PHÒNG GD& ĐT AN MINH                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG HƯNG 1                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    

 Số: 06/BC-THCSĐH1                                                  Đông Hưng, ngày .... tháng 2 năm 2016
BÁO CÁO
Công tác chuyên môn tác tháng 2 và kế hoạch chuyên môn tháng 3
Năm học  2015 – 2016
 
            Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT An Minh và kế hoạch của nhà trường về công tác giảng dạy năm học 2015 – 2016,
          Trên cơ sở hoạt động công tác chuyên môn tháng 2. Nay Trường THCS Đông Hưng 1 báo cáo kết quả công tác tháng 2 và đề ra kế hoạch tháng 3 năm học 2015 – 2016 như sau:
I/- Báo cáo công tác chuyên môn tháng 2/2016
1/- Về công tác chuyên môn
a)- Triển khai các công văn chuyên môn
          - Tiếp tục triển khai, quán triệt quy chế 58 của BGD-ĐT về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại HS THCS và THPT và các công văn hướng dẫn về công tác chuyên môn của SGDĐT Kiên Giang;
          - Triển khai thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 2;
          - Phân công chuyên môn cho giáo viên mới nhận công tác;
          b)- Công tác đào tạo, bồi dưỡng.
          - Các tổ trưởng xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ;
          - Thực hiện kế hoạch  phụ đạo, nâng cao chất lượng học sinh; 
- Tiếp tục cho học sinh ôn thi sinh giỏi, chuẩn bị đội tuyển  học sinh dự thi cấp tỉnh.
c)- Về thực hiện quy chế chuyên môn.
          *Đối với Giáo viên:
- 100%  Lên lịch báo giảng; Soạn giáo án, hoàn chỉnh sổ sách theo quy định, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, chuẩn bị đồ dùng dạy học.
- Hoàn chỉnh điểm kiểm tra thường xuyên, nhập điểm vào chương trình quản lý nhà trường và Sổ gọi tên ghi điểm; 
- Đã kiểm tra hồ sơ giáo án 100% giáo viên;
* Đối với tổ trưởng
- Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn của tháng, xây dựng đầy đủ các hồ sơ của tổ;
- Thực hiện kế hoạch dự giờ, khuyến khích tổ viên đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong các tiết dạy…;
- Các tổ duyệt giáo án, chỉ đạo tốt tổ viên thực hiện thực hiện nghiêm giờ giấc giảng dạy;
- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn.
          * Phụ trách thiết bị, thư viện
          - Thư viện sắp xếp cho giáo viên, học sinh mượn sách báo. Thiết bị theo dõi, sắp xếp, bảo quản và tạo điều kiện cho giáo viên mượn đồ dùng dạy học;
          * Giáo viên chủ nhiệm lớp.
          - Tổng hợp ngày nghỉ, tổng hợp học lực học sinh; chọn lọc học sinh yếu kém – khá giỏi để  phụ đạo, bồi dưỡng;
          - Giáo viên chủ nhiệm các lớp đôn đốc lớp thực hiện kế họach lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc, bảo vệ cây xanh sân trường.
2/- Công tác kiểm tra, giám sát
- Giám sát thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn;
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra toàn diện tháng 2 của trường;
- Hiệu trưởng kiểm tra toàn bộ sổ sách,  giáo án có 23/23 bộ hồ sơ.  Nhìn chung giáo án soạn đầy đủ, sổ sách ghi chép cẩn thận. Giáo viên thực hiện việc kiểm tra, chấm điểm đúng quy định.
3/- Ứng dụng CNTT
- Thực hiện ứng dụng CNTT nhập điểm qua phần mềm Smas;
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo qua mạng Internet;
4/- Công tác khác
- Lập thành tích kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng và mừng xuân Bính Thân.
* Những mặt hạn chế tháng 2:
          - Chưa chú trọng việc vệ sinh trường lớp, sinh hoạt 15 phút đầu giờ;
- Một số giáo viên lên lớp còn trễ, ra sớm chưa đúng quy định;
- Các lớp nhắc nhỡ học sinh quản lý sổ đầu bài chưa tốt;
II/- Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 3/2016.
1/- Về công tác chuyên môn.
a)- Triển khai các công văn chuyên môn.
          - Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo cấp trên về công tác chuyên môn;
- Triển khai kế hoạch chuyên môn tháng 3.
          b)- Công tác đào tạo, bồi dưỡng.
          - Triển khai đến toàn thể giáo viên về công tác chủ nhiệm tích hợp kỹ năng sống;
          - Các tổ trưởng xây dựng kế hoạch thao giảng tháng, chuyên đề theo kế hoạch.
          - Đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch  phụ đạo, nâng cao chất lượng học sinh hàng tháng. 
c)- Về thực hiện quy chế chuyên môn.
          *Đối với Giáo viên:
- Lên lịch báo giảng. Soạn giáo án, Giảng dạy theo thời khóa biểu, hoàn chỉnh sổ sách theo quy định, dự giờ, tham gia sinh hoạt chuyên môn;
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên; Đổi mới PPDH-KTĐG; Kế hoạch chuyên đề thao giảng; Kế hoạch Kiểm tra tòan diện; Kế hoạch Ứng dụng CNTT. Xây dựng kế hoạch phụ đạo HS yếu theo phân công.
* Đối với tổ trưởng
- Xây dựng kế hoạch công tác tháng,  xây dựng đầy đủ các hồ sơ của tổ;
- Lên kế hoạch dự giờ, khuyến khích tổ viên đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong các tiết dạy;
- Lên kế hoạch thao giảng, chuyên đề;
- Các đồng chí được phân công tiến hành kiểm tra toàn diện tháng 3 theo kế hoạch của trường;
- Các tổ duyệt giáo án, sinh hoạt chuyên môn theo quy định.
          * Phụ trách thiết bị, thư viện
          - Thư viện sắp xếp cho giáo viên, học sinh mượn sách báo;
          - Thiết bị theo dõi, sắp xếp, bảo quản và tạo điều kiện cho giáo viên mượn đồ dùng dạy học. Xây dựng kế hoạch các tiết thực hành, lập sổ theo dõi, báo cáo hàng tháng;
          * Giáo viên chủ nhiệm lớp
          - Giáo dục ý thức đạo đức cho học sinh trong việc chấp hành nội quy, Điều lệ trường học;
- Xây dựng kế hoạch tháng và hàng tuần tổng hợp kết quả hoạt động của lớp mình theo hướng dẫn sổ chủ nhiệm. Cập nhật ngày nghỉ vào sổ. Vận động học sinh bỏ học trở lại trường, có biện pháp thu hút học sinh đến trường;
          - Chỉ đạo lớp tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch Thi đua : Bông hoa điểm 10 và kế họach họat động GDNGLL tháng 3 theo chủ điểm “Tiếp bước lên đoàn”, kế hoạch của Liên đội;
          - GVCN các lớp đôn đốc lớp thực hiện kế họach lao động vệ sinh trường lớp,  chăm sóc, bảo vệ cây xanh sân trường;
          2/- Công tác kiểm tra, giám sát
- Sắp xếp hồ sơ chuẩn bị đón đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 Sở GDĐT;
- Sấp xếp hồ sơ đón đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục năm 2015 của tỉnh;
- Giám sát thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn;
- Giám sát thực hiện kế hoạch kiểm tra toàn diện tháng 3 của trường;
3/ Ứng dụng CNTT
          - Tiếp tục nhập điểm, đánh giá vào hệ thống Smas;
          - Thực hiện thông tin báo cáo trên mạng Internet;
4/- Công tác khác.
- Lập thành tích kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.
III/- Tổ chức thực hiện.
Các đồng chí căn cứ vào kế hoạch công tác này, cụ thể hóa theo chức năng nhiệm vụ của mình để thực hiện;
          Trong quá trình tổ chức thực hiện, có khó khăn vướng mắc kịp thời báo về phụ trách chuyên môn để có hướng chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Các đ/c giáo viên(t/h);
- Lưu VT, THCSĐH1, 25b.
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
NGƯT. Châu Quang Phồ
Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Thanh
Nguồn tin: Trường THCS Đông Hưng 1
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Liên kết Website

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 114
  • Hôm nay: 25498
  • Tháng hiện tại: 467384
  • Tổng lượt truy cập: 3816909

Nhân sự Trường

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT