Hiện có 22 cán bộ, giáo viên thuộc 3 bộ phận

Tìm kiếm cán bộ, giáo viên

Nhập họ tên cán bộ, giáo viên cần tìm!
Họ tên Đơn vị Chức vụ chính Email
Đào Thị Xiếm
Họ tên Đào Thị Xiếm
Ngày sinh 16/06/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Thạnh An - xã Đông Thạnh - huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ văn phòng
Tổ văn phòng Hiệu trưởng phocp17505@kiengiang.edu.vn
Hồ Thị Nhàn
Họ tên Hồ Thị Nhàn
Ngày sinh 10/01/1967
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ấp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ xã hội
Tổ xã hội Giáo viên nhanht502@anminh.edu.vn
Trần Đức Trung
Họ tên Trần Đức Trung
Ngày sinh 12/08/1966
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Mười Chợ, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ xã hội
Tổ xã hội Giáo viên trungtd502@anminh.edu.vn
Trần Thị Năm
Họ tên Trần Thị Năm
Ngày sinh 16/02/1963
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ấp 10 Huỳnh - xã Đông Hưng - huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ xã hội
Tổ xã hội Giáo viên namtt502@anminh.edu.vn
Đỗ Thị Ngọc Hoa
Họ tên Đỗ Thị Ngọc Hoa
Ngày sinh 29/03/1975
Giới tính Nữ
Địa chỉ Số nhà 117, Ấp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ xã hội
Tổ xã hội Giáo viên hoadtn502@anminh.edu.vn
Nguyễn Hữu Đức
Họ tên Nguyễn Hữu Đức
Ngày sinh 04/09/1967
Giới tính Nam
Địa chỉ Khu phố 3, Thị Trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ tự nhiên
Tổ tự nhiên Giáo viên ducnh502@anminh.edu.vn
Lê Thanh Tùng
Họ tên Lê Thanh Tùng
Ngày sinh 23/07/1966
Giới tính Nam
Địa chỉ Khu phố 3, Thị Trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ tự nhiên
Tổ tự nhiên Giáo viên tungnt502@anminh.edu.vn
Nguyễn Minh Quang
Họ tên Nguyễn Minh Quang
Ngày sinh 01/03/1979
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Mười Chợ, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
Đơn vị Tổ tự nhiên
Tổ tự nhiên Giáo viên quangnm502@anminh.edu.vn
Nguyễn Duy Thanh
Họ tên Nguyễn Duy Thanh
Ngày sinh 15/07/1990
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Mười Chợ, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
Đơn vị Tổ tự nhiên
Tổ tự nhiên Giáo viên thanhnd502@anminh.edu.vn
Cao Quốc Thanh
Họ tên Cao Quốc Thanh
Ngày sinh 11/02/1991
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Chín Chợ, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ xã hội
Tổ xã hội Giáo viên thanhcq502@anminh.edu.vn
Nguyễn Hùng Kha
Họ tên Nguyễn Hùng Kha
Ngày sinh 16/02/1980
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Mười Chợ, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
Đơn vị Tổ xã hội
Tổ xã hội Giáo viên khanh502@anminh.edu.vn
Mai Thế Giới
Họ tên Mai Thế Giới
Ngày sinh 09/10/1979
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Thạnh phú, xã Đông Thạnh, huyện An Minh. tỉnh Kien Giang
Đơn vị Tổ tự nhiên
Tổ tự nhiên Giáo viên gioimt502@anminh.edu.vn
Ngô Văn Cẩn
Họ tên Ngô Văn Cẩn
Ngày sinh 11/01/1979
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp 10 Chợ - Đông Hưng - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ xã hội
Tổ xã hội Giáo viên cannv502@anminh.edu.vn
Võ Thị Mỹ Chiếu
Họ tên Võ Thị Mỹ Chiếu
Ngày sinh 09/10/1979
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ấp Mười Huỳnh, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ xã hội
Tổ xã hội Giáo viên chieuvtm502@anminh.edu.vn
Đặng Hoài Ngọc
Họ tên Đặng Hoài Ngọc
Ngày sinh 01/01/1981
Giới tính Nam
Địa chỉ Khu phố 3, Thị Trấn Thứ 11 - huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ tự nhiên
Tổ tự nhiên Giáo viên ngocdh@anminh.edu.vn
Đặng Thanh Ngà
Họ tên Đặng Thanh Ngà
Ngày sinh 01/01/1983
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Thạnh Phú - Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ tự nhiên
Tổ tự nhiên Giáo viên ngadt502@anminh.edu.vn
Trương Thị Nương
Họ tên Trương Thị Nương
Ngày sinh 13/01/1984
Giới tính Nữ
Địa chỉ Khu phố 3, Thị Trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ tự nhiên
Tổ tự nhiên Giáo viên nuongtt502@anminh.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Gấm
Họ tên Nguyễn Thị Hồng Gấm
Ngày sinh 10/09/1982
Giới tính Nữ
Địa chỉ Khu phố 2, Thị Trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ xã hội
Tổ xã hội Giáo viên gamnth502@anminh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Minh Trâm
Họ tên Nguyễn Ngọc Minh Trâm
Ngày sinh 15/06/1984
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ấp Mười Chợ, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
Đơn vị Tổ xã hội
Tổ xã hội Giáo viên tramnnm502@anminh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Tuyền
Họ tên Nguyễn Ngọc Tuyền
Ngày sinh 01/01/1981
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ấp Thạnh Phú, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ văn phòng
Tổ văn phòng Giáo viên tuyennn502@anminh.edu.vn
Bình Lệ Hoa
Họ tên Bình Lệ Hoa
Ngày sinh 19/04/1965
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ấp Thạnh Phú - Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ xã hội
Tổ xã hội Giáo viên
Dương Hoàng Tân
Họ tên Dương Hoàng Tân
Ngày sinh 27/07/1967
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hưng A - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ tự nhiên
Tổ tự nhiên Giáo viên
 

Liên kết Website

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 74
  • Hôm nay: 9261
  • Tháng hiện tại: 250143
  • Tổng lượt truy cập: 2828769

Nhân sự Trường

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT